Martxoaren 22ko mobilizazioetan parte hartzera animatzen ditugu familiak

Murrizketen kontra Euskal Eskola Publikoan eta hezkuntza sistema propioaren alde martxoaren 22an antolatu diren mobilizazioetan parte hartzera animatzen ditugu familiak, eskola komunitateetako gainontzeko kideekin batera. Jarraitu irakurtzen

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Martxoaren 22ko mobilizazioetan parte hartzera animatzen ditugu familiak sarreran

Animamos a las familias a participar en las movilizaciones del 22 de marzo

EHIGE anima a las familias a participar, junto al resto de la comunidad educativa, en las movilizaciones que se han convocado el 22 de marzo en contra de los recortes en la Escuela Pública Vasca y a favor de un sistema educativo propio. Jarraitu irakurtzen

Kategoriak Sin categoría | Iruzkinak desaktibatuta daude Animamos a las familias a participar en las movilizaciones del 22 de marzo sarreran

Martxoaren 9an LOMCE eta murrizketen kontra antolatu diren mobilizazioetan parte hartzera deitzen ditugu familiak

Martxoaren 9an LOMCE-ren eta murrizketen kontra egingo diren mobilizazioetan parte hartzera animatzen ditugu familiak.

LOMCE-aplikatzen jarraitzen da gure ikastetxeetan, EAEren kasuan Heziberri-ren bidez, adostasun politiko eta sozialik ez duen plana. Jarraitu irakurtzen

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Martxoaren 9an LOMCE eta murrizketen kontra antolatu diren mobilizazioetan parte hartzera deitzen ditugu familiak sarreran

Animamos a las familias a participar en las movilizaciones contra la LOMCE y los recortes del 9 de marzo

EHIGE anima a las familias de la escuela pública a participar en las movilizaciones que se han convocado este jueves, 9 de marzo, en contra de la LOMCE y los recortes en educación.

La LOMCE sigue aplicándose en nuestros centros educativos, en el caso de la CAV a través de Heziberri, un proyecto que no tiene consenso social ni político. Jarraitu irakurtzen

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Animamos a las familias a participar en las movilizaciones contra la LOMCE y los recortes del 9 de marzo sarreran

Errebalidei buruzko prentsaurrea

ehige-errebalidak2

Gaur goizean prentsaurrea eman dugu urriaren 26an ospatuko diren errebaliden kontrako mobilizazioetan parte-hartzera deituz hezkuntza komunitatea.

Hona hemen kazetariei banatu diegun idatzia:

URRIAREN 26KO DEIALDIA

Urriaren 26an ikasturte honetan martxan ipiniko diren errebaliden kontrako mobilizazioak deitu ditugu ikastetxe publikoetako gurasoen elkarteek. CEAPAk greba deitu du eta Euskal Herrian ordubeteko geldialdiak adostu ditugu goizean ikastetxeetan eta manifestazioak arratsaldeko 6etan lau hiriburuetan STEILAS, ELA, CCOO eta UGT irakasleen ordezkariekin batera.

HEZKUNTZA SISTEMA PROPIOA NAHI DUGU

Euskal Eskola Publikoa ardatz izango duen eta ikastetxe publikoen beharrei lehentasuna emango dien hezkuntza sistema propioa defendatzen du EHIGEk.

Baina egungo lege-egoeran, LOMCE legea aplikatzen da bai EAEn eta baita Nafarroan ere, EAEn konkretuki Heziberri dekretuak.

Errebaliden kontra ez mobilizatzea LOMCE eta Heziberri ontzat hartzea da gure ustez.

HEZIBERRI DEKRETUEK ERREBALIDAK APLIKATZEN DITUZTE

EAE (Heziberri) eta Nafarroako dekretu berriek errebalida hauek jasotzen dituzte eta esaten dute beharrezkoa dela hauek gainditzea DBH eta Batxilergoko tituluak lortzeko (aurreko dekretuek ez zuten horrelakorik jasotzen).

Uztailaren 29ko 310/2016 Errege Dekretuak (2016ko uztailaren 30eko BOEn argitaratua), Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko amaierako azterketak arautzen dituenak, hauxe dio 21.artikuluan:  “Batxiler-titulua eskuratzeko amaierako ebaluazioa gainditu beharko da”.

127/2016 Dekretuak, irailaren 6koak, (2016ko irailaren 23an EHAAn argitaratua) Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duenak, gauza berbera dio 38. artikuluan: “Batxiler-titulua eskuratzeko amaierako ebaluazioa gainditu beharko da”. Honetaz gain, hauxe dio artikulu berberaren aurreneko puntuan: “Bigarren maila amaitzean, ikasleek banakako ebaluazio bat egingo dute, eta bertan ikusiko da zenbateraino berenganatu dituzten konpetentziak”.

Bi puntu hauek ez zeuden aurretik indarrean zegoen dekretuan.

EZ DAUKAGU INFORMAZIORIK

Jarduneko Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburuak publikoki esan du ez dela errebalidarik egingo, baina Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailak argitaratu dituen Heziberri dekretuek jasotzen dute, aipatu dugun bezala, froga horiek egin beharko direla DBH eta Batxilergoko tituluak lortzeko.

Egoera argitu ahal izateko, gai honi buruzko informazio zehatza eskatu diogu Sailburuari. Momentuz ez dugu erantzunik jaso.

Deigarriak gertatzen zaizkigu Eusko Jaurlaritzaren isiltasuna eta anbiguotasuna. Era berean, egonezina sortzen ditu zuzendaritza, irakaslego, familia eta ikasleek ezer ez jakitea etorkizunerako hain garrantzitsua den gai kontu honi buruz.

ERREBALIDEN KONTRA MOBILIZATZEKO ARRAZOIAK

Euskal Eskola Publikorako konpetentzietan oinarritutako hezkuntza-eredu inklusiboarekin talka egiten dute errebalidek.

Gainera:

  1. Titulazioa ukatzen die gure seme-alabei. Errebalida gainditzen ez duten ikasleak DBH eta Batxilergoko titulaziorik gabe geratuko dira.
  2. Batxilergo eta Unibertsitaterako sarbidea frenatzen dute. Errebalidan 5 ateratzen ez duten ikasleek ezingo dute jarraitu euren hezkuntza-prozesua Batxilergo eta unibertsitatera.
  3. Irakaslegoari zilegitasuna kentzen diote. Errebalidek balorea kentzen die irakasleen lanari eta etengabeko ebaluaketari, euren eskutik kanpo geratzen baita titulua ematea, gure seme-alabei lagundu dieten arren hezkuntza-prozesu osoan.
  4. Estatuaren tresnak dira curriculuma kontrolatu eta ikasleak sailkatzeko. Froga hauen edukiak baldintzatu egingo du zer ikasiko duten gure seme-alabek, baita titulazioa eta euren etorkizun pertsonala eta profesionala.
  5. Eredu pedagogiko atzerakoi batean oinarritzen dira, zeinek gure seme-alabei oztopo-lasterketa ipintzen dien azterketa moduan helburu bakar batekin: hezkuntzarako eskubidea galarazi ahal bezain ikasle gehienei.

 

Guzti horregatik hezkuntza komunitate osoa deitzen dugu mobilizazioetan parte hartzera, bai goizean ikastetxeetan egingo diren geldialdietan eta baita arratsaldeko 6etan hiriburuetan egingo diren manifestazioetan, Hezkuntza Departamentuaren aurrean Iruñean, Hezkuntza delegaritzaren aurrean Bilbon, Alderdi Ederren Donostian eta Correosetik Gasteizen.

Testua pdf euskarrian: prentsa-dossierra-errebalidak-ehige-2016-10-23-dossier-prensa-ehige-revalidas-23-10-2016

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Errebalidei buruzko prentsaurrea sarreran

Rueda de prensa sobre reválidas

ehige-errebalidak1

Hoy hemos convocado una rueda de prensa con el objetivo de hacer un llamamiento a la comunidad educativa a participar en las movilizaciones que se celebrarán este miércoles 26 de octubre en contra de las reválidas.

Éste es el texto que hemos repartido a los medios de comunicación:

CONVOCATORIA DEL 26 DE OCTUBRE

El próximo 26 de octubre todas las asociaciones de madres y padres de la escuela pública hemos convocado movilizaciones en contra de las reválidas, que entran en vigor en este curso. A nivel estatal CEAPA ha convocado una huelga educativa. En Euskal Herria hemos acordado paros de una hora en los centros educativos y manifestaciones en las cuatro capitales a las 6 de la tarde, conjuntamente con los sindicatos de profesoras y profesores STEILAS, ELA, CCOO y UGT.

QUEREMOS UN SISTEMA EDUCATIVO PROPIO

EHIGE defiende un sistema educativo propio cuyo eje sea la Escuela Pública Vasca y que responda de forma prioritaria a las necesidades de los centros educativos públicos.

Pero en el actual panorama legislativo, la ley que se aplica en la CAV y en Navarra es la LOMCE y en la CAV en concreto los decretos de HEZIBERRI.

En nuestra opinión, no movilizarse contra las reválidas es acatar la LOMCE y HEZIBERRI.

LOS DECRETOS HEZIBERRI APLICAN LAS REVÁLIDAS

Los nuevos decretos de la CAV (Heziberri) y Nafarroa recogen las reválidas que establece la LOMCE a partir de este curso 2016-2017, e indican que para obtener los títulos de ESO y Bachillerato será necesario superarlas, algo que no estaba recogido en los decretos anteriores.

El Real Decreto 310/2016 de 29 de julio (publicado en el BOE del 30 de julio de 2016), por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, dice textualmente en su artículo 21: “Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato”.

El Decreto 127/2016, de 6 de septiembre (BOPV del 23 de septiembre de 2016), por el que se establece el currículo de Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco dice textualmente en su artículo 38: “Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato”. Además indica que “al finalizar el segundo curso, los alumnos y las alumnas realizarán una evaluación individualizada en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas.

Ninguno de estos dos puntos recogidos en el Decreto de la CAV se encontraban en el decreto anteriormente en vigor.

CARECEMOS DE INFORMACIÓN

La Consejera de Educación del Gobierno vasco en funciones ha declarado públicamente que en la CAV no se van a realizar las reválidas, pero los decretos oficiales Heziberri publicados por el Departamento de Educación del Gobierno vasco se dice, como ya hemos indicado, que para obtener el Título de ESO y Bachillerato  se han de realizar estas pruebas.

A fin de clarificar la situación hemos al Departamento  información detallada  al respecto y hasta la fecha no hemos recibido contestación alguna.

Nos llama la atención  el silencio y la  ambigüedad del  Gobierno vasco, y  asimismo  nos inquieta que los  equipos directivos, el profesorado, las familias y el alumnado no sepan a qué atenerse ante una cuestión tan relevante para el futuro académico.

NUESTRAS RAZONES PARA MOVILIZARSE CONTRA LAS REVÁLIDAS

La realización de reválidas chocan frontalmente con el modelo inclusivo basado en competencias que queremos en la Escuela Pública Vasca.

Además:

  1. Niegan el título a nuestros hijos e hijas. Los alumnos y alumnas que no aprueben la reválida se quedarán sin título de ESO y Bachillerato.
  2. Frenan el acceso al Bachillerato y a la Universidad. El alumnado que no obtenga un 5 en estas reválidas no podrán continuar su proceso educativo, tanto hacia el Bachillerato como a la Universidad.
  3. Deslegitiman al personal docente. Las reválidas restan valor a la labor del profesorado y a la evaluación continua, ya que la emisión del título queda fuera de las manos de las y los docentes que han acompañado a nuestras hijas e hijos durante su proceso educativo.
  4. Son un elemento de control estatal del currículum para segregar y seleccionar al alumnado. El contenido de estas pruebas condicionará lo que deben estudiar nuestras hijas e hijos, así como su titulación y futuro académico y personal.
  5. Están basadas en un modelo pedagógico arcaico que obliga a nuestros hijos e hijas a superar una carrera de obstáculos en forma de exámenes con el único objetivo de impedir a la mayoría de alumnado posible su derecho a la educación.

 

Por todo ello llamamos a toda la comunidad educativa a participar en las convocatorias de paro que se celebrarán a primera hora de la mañana en los centros educativos y en las manifestaciones que se llevarán a cabo en las cuatro capitales a las 6 de la tarde, concretamente ante el Departamento de Educación en Pamplona, ante la Delegación de Educación en Bilbao, en Alderdi Eder en Donostia y en Correos en Vitoria-Gasteiz.

Dossier en formato pdf: prentsa-dossierra-errebalidak-ehige-2016-10-23-dossier-prensa-ehige-revalidas-23-10-2016

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Rueda de prensa sobre reválidas sarreran

Errebaliden kontra mobilizatzeko arrazoiak

LOMCEHeziberri

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Errebaliden kontra mobilizatzeko arrazoiak sarreran

Razones para movilizarse contra las reválidas

LOMCEHeziberri

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Razones para movilizarse contra las reválidas sarreran

Errebaliden kontra mobilizatzera deitzen ditugu familiak

portadaUrriaren 26an errebaliden kontra mobilizatzera deitzen ditugu familiak eskola-komunitateetako gainontzeko kideekin batera, goizean ikastetxeetan egingo diren geldialdietan baita arratsaldeetako manifestazioetan ere.

Hezkuntza komunitatearen gehiengoaren oposaketarekin –batez ere familiak- Lehen Hezkuntzan jadanik egin diren azterketez gain, LOMCEk errebalidak ezartzen ditu DBHko laugarren mailan eta Batxilergoko 2. mailan.

Lehen Hezkuntzako azterketek eragin akademikorik ez daukaten arren printzipioz, ez da gauza bera gertatzen DBH eta Batxilergoko etapa amaierako azterketekin. Izan ere, azterketa hauek gainditzen ez dituzten ikasleek ez dute titulaziorik lortuko.

EAE (Heziberri) eta Nafarroako dekretu berriek errebalida hauek jasotzen dituzte eta esaten dute beharrezkoa dela hauek gainditzea DBH eta Batxilergoko tituluak lortzeko (aurreko dekretuek ez zuten horrelakorik jasotzen).

Hala, argitaratu berri den EAEko Heziberri Batxilergoko dekretuaren 38. artikuluak eta Estatu osoari eragiten dion DBH eta Batxilergoko etapa amaierako ebaluazioak arautzen dituen 310/2016 Errege Dekretuak gauza bera diote: “Batxiler-titulua eskuratzeko amaierako ebaluazioa gainditu beharko da”.

Bestalde, gaur egun, Euskal Eskola Publikoko familiok ez dakigu nolakoak izango diren froga hauek, noiz eta nortzuk egingo dituzten. Hori dela eta, argibideak eskatu dizkiogu jarduneko Hezkuntza sailburuari.

Info +: ehige-errebaliden-aurka-mobilizatzeko-arrazoiak-ehige-razones-para-movilizarse-contra-las-revalidas

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Errebaliden kontra mobilizatzera deitzen ditugu familiak sarreran

Llamamos a las familias a movilizarse en contra de las reválidas

portadaEHIGE llama a las familias de la escuela pública a movilizarse en contra de las reválidas el próximo 26 de octubre junto al resto de la comunidad educativa, secundando los paros a primera hora que se celebrarán en los centros educativos así como acudiendo a las manifestaciones que se celebrarán a las 6 de la tarde.

Además de las pruebas de primaria que ya se han realizado y han contado con la oposición de la gran mayoría de la comunidad educativa, especialmente las familias, la LOMCE establece reválidas en  4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

Si bien las pruebas de primaria no tienen en principio repercusiones académicas, no es éste el caso de las reválidas de final de etapa de ESO y Bachillerato, ya que el alumnado que no supere dichos exámenes no obtendrá la correspondiente titulación.

Los nuevos decretos de la CAV (Heziberri) y Nafarroa recogen estas reválidas, e indican que para obtener los títulos de ESO y Bachillerato será necesario superarlas, algo que no estaba recogido en los decretos anteriores.

De hecho el decreto Heziberri de Bachillerato de la CAV publicado recientemente copia textualmente en su artículo 38 el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato que afecta a todo el Estado: “Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato”.

Por otra parte, a día de hoy las familias de la Escuela Pública Vasca desconocemos cómo serán estas pruebas, cuándo y quién las va a realizar.  Es por ello que hemos solicitado más información a la Consejera de Educación en funciones del Gobierno vasco.

Más info: ehige-errebaliden-aurka-mobilizatzeko-arrazoiak-ehige-razones-para-movilizarse-contra-las-revalidas

Kategoriak Deialdiak | Iruzkinak desaktibatuta daude Llamamos a las familias a movilizarse en contra de las reválidas sarreran